HOME

ABOUT US

SCHEDULE

DJS

CONTENTS

ACTIVITY

YOUTUBE

REPLAY

CONTACT

สุวรรณภูมิ แห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

ร่วมเปิดตัวหนังสือ สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ: สุขสถานะของศตวรรษิกชน เคล็ดลับชีวิตยืนยาวมีสุข(ส)ภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หนังสือนำเสนอแนวคิด สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ หรือ GoldenZone Wellness ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในการพลิกวิกฤตสังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ด้วยการพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย ให้มีความชุกของคนอายุยืนถึงขีดจำกัดของอายุขัยมนุษย์ คือ 123 ปี แต่รักษาช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีและมีความสุขให้ยาวนานที่สุด ซึ่งยังไม่มีที่แห่งใดในโลกไปถึง

สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ จะเป็นคานงัดในการพัฒนาประเทศไทยสู่ เมืองหลวงโลกด้านการอภิบาลคนชรา และ เมืองหลวงโลกด้านสุขสภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยนำประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ลดภาระการดูแลผู้สูงอายุ และดึงดูดคนทั่วโลกให้เข้ามาพำนัก ท่องเที่ยว และลงทุน หนังสือยังนำเสนอปัจจัย 4 ระดับที่มีอิทธิพลต่อการมีอายุยืน สุขภาพดี และมีความสุข ได้แก่ ปัจจัยระดับอนุภาคหรือพันธุกรรม จุลภาคหรือพฤติกรรม มัชฌิมภาคหรือสภาพแวดล้อม และมหภาคหรือนโยบาย รวมทั้งข้อเสนอแนะทั้งระดับบุคคล ชุมชน และนโยบายในการพัฒนาประเทศเป็น สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างตน สร้างชุมชน และสร้างชาติ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตจนสุดศักยภาพของมนุษย์

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

Share

MORE UPDATES

Smile Birthdate: 25 กันยายน - ติ๊ก ชิโร่
SMILE UPDATE

Smile Birthdate: 25 กันยายน - ติ๊ก ชิโร่

25 September 2023
สมาธิสั้น ผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะ!
SMILE HEALTH & BEAUTY

สมาธิสั้น ผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะ!

24 September 2023
Smile Birthdate: 24 กันยายน - นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์
SMILE UPDATE

Smile Birthdate: 24 กันยายน - นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์

24 September 2023
Now listening ...

RERUN

SUNDAY - FRIDAY 00.00 - 06.00

Smile Radio

RERUN