HOME

ABOUT US

SCHEDULE

DJS

CONTENTS

ACTIVITY

YOUTUBE

REPLAY

CONTACT

สุวรรณภูมิ แห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

ร่วมเปิดตัวหนังสือ สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ: สุขสถานะของศตวรรษิกชน เคล็ดลับชีวิตยืนยาวมีสุข(ส)ภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หนังสือนำเสนอแนวคิด สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ หรือ GoldenZone Wellness ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในการพลิกวิกฤตสังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ด้วยการพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย ให้มีความชุกของคนอายุยืนถึงขีดจำกัดของอายุขัยมนุษย์ คือ 123 ปี แต่รักษาช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีและมีความสุขให้ยาวนานที่สุด ซึ่งยังไม่มีที่แห่งใดในโลกไปถึง

สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ จะเป็นคานงัดในการพัฒนาประเทศไทยสู่ เมืองหลวงโลกด้านการอภิบาลคนชรา และ เมืองหลวงโลกด้านสุขสภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยนำประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ลดภาระการดูแลผู้สูงอายุ และดึงดูดคนทั่วโลกให้เข้ามาพำนัก ท่องเที่ยว และลงทุน หนังสือยังนำเสนอปัจจัย 4 ระดับที่มีอิทธิพลต่อการมีอายุยืน สุขภาพดี และมีความสุข ได้แก่ ปัจจัยระดับอนุภาคหรือพันธุกรรม จุลภาคหรือพฤติกรรม มัชฌิมภาคหรือสภาพแวดล้อม และมหภาคหรือนโยบาย รวมทั้งข้อเสนอแนะทั้งระดับบุคคล ชุมชน และนโยบายในการพัฒนาประเทศเป็น สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างตน สร้างชุมชน และสร้างชาติ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตจนสุดศักยภาพของมนุษย์

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

Share

MORE UPDATES

Smile Date: วันเปียโนโลก (World Piano Day)
SMILE UPDATE

Smile Date: วันเปียโนโลก (World Piano Day)

29 March 2023
Smile Date: วันเคารพแมวของคุณ (Respect Your Cat Day)
SMILE UPDATE

Smile Date: วันเคารพแมวของคุณ (Respect Your Cat Day)

28 March 2023
Smile Date: วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
SMILE UPDATE

Smile Date: วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

27 March 2023
Now listening ...

หนึ่งในหลาย

อังศนา ช้างเศวต

หัทยา วงษ์กระจ่าง
LINE CHAT

MONDAY - FRIDAY 06.00 - 10.00

DJ PLE

หัทยา วงษ์กระจ่าง